març 27, 2011
3677 Views
4 0

El canvi d’hora oficial

Written by

Extracte del Real Decret 236/2002, d’1 de març, del BOE 53 de 2 de març de 2002 i de l’Ordre PRE/2211/2006, de 4 de juliol, del BOE 164 d’11 de juliol de 2006.

Article 1. Objecte.
A efectes de la present disposició, s’entendrà per període de l’hora d’estiu el període de l’any durant el qual l’hora oficial espanyola s’avança seixanta minuts a l’hora de la resta de l’any.
El començament i el final d’aquest període de l’hora d’estiu de cada any es determina d’acord amb el que es disposa en els següents articles.

Article 2.
Començament del període de l’hora d’estiu. El període de l’hora d’estiu començarà l’últim diumenge del mes de març de cada any a les dues hores de la matinada (la una hora de la matinada en Canàries), moment en què l’hora oficial espanyola s’avançarà seixanta minuts. Per tant, aquest dia tindrà una duració oficial de vint-i-tres hores.

Article3.
Fi del període de l’hora d’estiu. El període de l’hora d’estiu acabarà l’últim diumenge del mes d’octubre de cada any, a les tres hores de la matinada (les dues hores de la matinada en Canàries), moment en que l’hora oficial espanyola es retardarà seixanta minuts. Per tant, aquest dia tindrà una duració oficial de vint-i-cinc hores.

Article Categories:
Curiositats

Comments to El canvi d’hora oficial