set. 4, 2017
3539 Views
33 0

Casa romana sota l’Auditori Enric Granadós de Lleida

Written by

Les restes de la casa romana sota l’Auditori Enric Granadós de Lleida es troben a la planta subterrània. És el resultat de l’excavació arqueològica realitzada entre l’any 1984 i 1987. Abans de la construció de l’Auditori, es va posar al descobert les restes d’un edifici d’època alt imperial construït cap a finals del segle I dC. Es tracta d’una part d’una gran domus privada de la ciutat d’Ilerda. En total 1.200 metres quadrats organitzats en vint-i-quatre habitacions o àmbits, patis, atri i corredor.

La domus és una paraula llatina que indica un tipus de casa romana familiar, amb un nivell econòmic alt.

En les restes es troba una seqüència superposada de nivells arqueològics de diferens èpoques:

  • Tardo ibèrica o romà repúblicana (II/I aC)
  • Romà imperial (I/II)
  • Tardo romana o alt imperial (III-X)
  • Medieval andalusina (X-XII)
  • Medieval cristiana (XII-XV)
  • Moderna (XV-XVIII)

La casa romana sota l’Auditori Enric Granadós de Lleida

Casa romana sota l'Auditori Enric Granadós de LleidaCasa romana sota l'Auditori Enric Granadós de Lleida

La domus s’abandonà en època baix imperial. El solar no es torna a habitar fins època andalusina. En la qual es documenta un barri de cases amb pati interior amb pou. A més, es troba una important xarxa de clavegueram que indica un traçat urbà que en l’essencial ha perdurat fins l’actualitat.

En les restes s’han trobat nombroses sitges d’emmagatzematge. Han donat un lot de material ceràmic andalusí d’importància excepcional. Sobre les restes d’aquest barri es construeix posteriorment a la conquesta (1149), un nou barri que apareix molt malmès i reaprofitat en les construccions dels segles XVI-XVIII que, en canvi, apareixen molt ben conservades: es tracta de cases d’agricultors amb els seus corresponents cellers, que donen un material arqueològic abundant i en bon estat de conservació. S’observen en aquestes cases els estralls dels setges de la Guerra dels Segadors i de Successió.

Imatges de les restes de la casa romana sota l’Auditori Enric Granadós de Lleida

Restes de la casa romana sota l'auditori Enric Granadós de LleidaRestes de la casa romana sota l'auditori Enric Granadós de LleidaRestes de la casa romana sota l'auditori Enric Granadós de LleidaAuditori Enric Granadós de Lleida

On es localitza la casa romana sota l’Auditori Enric Granadós de Lleida?

La zona i les restes també es coneixen com l’antic Portal de Magdalena. Vista de la darrera fase d’ocupació segle XVII:

Restes Antic Portal Magdalena de Lleida

Article Categories:
Cultura · Visita

Comments are closed.