març 25, 2016
3831 Views
9 0

Flocs de neu

Written by

La forma dels flocs de neu està determinada per la temperatura i humitat a la qual s’han format. La geometria dels flocs de neu va ser reconeguda per primera vegada en 1611 per Kepler. Els flocs de neu adopten comunament una forma geomètrica basada en l’hexàgon, encara que depenent de les condicions d’humitat i temperatura. Es poden arribar a formar flocs de neu la geometria està basada en el triangle o el dodecàgon .

Wilson Alwyn Bentley va intentar en 1885 identificar flocs de neu idèntics fotografiant milers d’ells amb un microscopi. Va trobar la gran varietat de geometries coneguda a dia d’avui. Però no va aconseguir trobar dos que fossin idèntics. Així doncs, va plantejar la teoria que no poden existir dos flocs de neu idèntics.

Tenint en compte que en cada floc de neu hi ha de l’ordre de 10 ^ 18 molècules d’aigua, que s’estructuren de diferent manera en funció de la temperatura, humitat i altura de l’atmosfera a la qual s’hagin format, era una afirmació factible.

Floc de neu

No va ser fins a 1988 quan un equip a Wisconsin va demostrar que 2 flocs de neu poden ser totalment idèntics. Sempre que l’entorn en el qual es formen és prou semblant. Amb diferents experiments, van aconseguir demostrar que sí que existeixen flocs de neu idèntics, però aquests es correspondrien amb prismes buits en comptes dels flocs comunament coneguts.

cristalls

Al llarg de la història, han estat molts els intents de classificar els diferents flocs de neu. A causa de la seva complexitat, és impossible determinar una única manera de classificar-los, o de donar-li nom a totes les possibles formes.

Entre les classificacions més comuns hi ha la que es mostra a la imatge superior. Amb un total de 35 diferents tipus, la de la Comissió Internacional de Neu i Gel basada en 7 tipus bàsics amb diverses modificacions, la classificació de Nakaya amb un total de 41 tipus de flocs de neu , i la classificació de Magono and Lee, la més complexa fins a la data amb un total de 80 tipus de vidres .

A continuació, us mostro amb fotos d’Internet fetes amb microscopi, algunes de les formacions de flocs de neu conegudes més comuns

Prismes Simples

Prisma simple

Els prismes simples són la geometria més bàsica dels flocs de neu. La seva forma pot variar de fins prismes hexagonals fins fines làmines hexagonals. La seva grandària sol ser tan petit que amb prou feines es poden veure a simple vista durant una nevada

Làmines estelades

Làmines estrellades

Aquesta forma comuna de flocs de neu són cristalls de gel laminat amb sis braços prou amples com per formar una estrella. Comunament tenen les vores decorades amb marques simètriques que els fan quasi únics.

Làmines sectorials

Làmines sectorials

Les làmines estelades comunament mostren crestes distintives que van des del centre del floc fins als vèrtexs de l’hexàgon. Quan aquestes crestes són especialment prominents, els flocs de neu s’anomenen làmines sectorials.

Dendrites estel·lars

Dendrites estelars

Dendrita, igual que les cèl·lules del cervell, es refereix a la forma d’arbre, de manera que les dendrites estel·lars són el tipus de floc de neu que té sis branques principals amb més branques secundàries en cadascuna de les branques principals. Aquests flocs de neu tenen típicament entre 2 i 4 mil·límetres, pel que són fàcils de veure a simple vista.

Dendrites estel·lars amb forma de Falguera

Dendrites estelars forma de falguera

Aquest tipus de flocs de neu són una variació del tipus anterior en què les branques principals tenen tantes ramificacions que s’assemblen cadascuna amb la forma d’una falguera. Aquest tipus de flocs de neu són els més grans que comunament cauen sobre la terra, aconseguint en moltes ocasions més de 5 mil·límetres de diàmetre.

Columnes buides

Columnes buides

Les columnes hexagonals en moltes ocasions presenten regions còniques en els seus extrems, formant les anomenades columnes buides. Aquest tipus de vidres tenen una mida excessivament petit que no permet a simple vista veure els buits, necessitant per a això un bon microscopi.

Agulles

Agulles

Les agulles són fines columnes de vidre que es generen a una temperatura al voltant de 5ºC sota zero. Es poden observar a simple vista i s’assemblen a cabells blancs de pèl.

Columnes tapades

Columnes tapades

Aquests cristalls primer es formen com columnes, i quan passen per una regió de núvols es formen làmines en els seus extrems. El resultat són dues làmines de vidre unides per una columna de gel. Aquest tipus de flocs de neu no apareixen en totes les nevades, però són fàcil de trobar si es busquen expressament.

Làmines dobles

Làmines dobles

Les làmines dobles són columnes tapades amb una columna central especialment cortal. Per aquesta raó, en formar-les làmines dels extrems, la seva proximitat fa que una es formi molt més ràpid que l’altra, quedant com a resultat una petita làmina connectada a una altra molt més gran.

Cristalls triangulars

Cristalls triangulars

Les làmines en concretes ocasions, quan la temperatura és d’entorn a -2ºC, poden prendre forma triangular, generant vidres triangulars. Aquesta forma rara de la làmina estel·lar és relativament rara.

Crisalls dodecagonals

Cristalls dodecagonals

En algunes ocasions concretes, les columnes tapades es giren 30º. Quan això succeeix, si les làmines dels extrems són les dues cristalls hexagonals, s’acaba formant un vidre amb dotze branques, creant un vidre dodecagonal.

Neu artificial

Neu artificial

Les màquines de neu artificial deixen anar fines gotes d’aigua . Aquestes són congelades just abans de la seva expulsió. Per això, la neu resultant no s’assembla en res a la neu formada naturalment.

Article Tags:
Article Categories:
Curiositats

Comments are closed.