maig 8, 2016
3281 Views
13 0

Mesquita de Còrdova

Written by

La mesquita de Còrdova, és des del segle XIII la catedral de Còrdova. És el monument més important de l’art andalusí.

Va ser declarada Patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 1984.

El seu arquitecte és desconegut, però se sap que la mesquita fou construïda entre el 785 i el 788. Es construí sota el regnat d’Abd-ar-Rahman I. Es va partir d’una església cristiana del segle V, la basílica de Sant Vicenç Màrtir, a la ciutat andalusa de Còrdova.

Abd-ar-Rahman II, Al-Hàkam II i Almansor hi van seguir amb les reformes per convertir-la en mesquita. Les reformes que daten del 833, del 855, entre el 962 i el 966 i, finalment, del 987. Al segle XVI s’hi va construir una catedral cristiana a la part central i el minaret es convertí en un campanar cristià.

La mesquita de Còrdova representa una meravella per al conjunt de la història de l’art. És la tercera mesquita més gran del món, després de la mesquita de la Meca i de Casablanca, i va servir de model per a totes les construccions posteriors en l’àmbit de l’Islamoccidental.

Erigida a començament del segle VIII, en plena esplendor islàmica, la mesquita mostra la importància econòmica, política i cultural de què disposava la ciutat en l’època a tota la península Ibèrica, i el domini, per part dels musulmans, de gairebé la totalitat dels antics regnes visigots.

Mesquita de Còrdova

L’estil arquitectònic

L’estil de la mesquita és el de l’art islàmic. En particular és d’art emiral i califal, el qual constitueix la primera etapa de l’art musulmà a l’Àndalus. Aquest estil correspon amb el domini del llinatge dels omeies. S’identifica per la planta, la superposició dels suports i dels arcs, l’alternança de dovelles, columnes, arcs de ferradura i l’ús de contraforts exteriors.

Aquesta mesquita, però, va rebre moltes influències d’altres mesquites. Com per exemple les del nord d’Àfrica i de l’arquitectura romana. De fet, la mesquita de Còrdova pretenia ser una còpia de la mesquita de Damasc, adaptada a les necessitats dels ciutadans cordovesos. La funció de la mesquita, per la seva banda, era clarament religiosa. Tot i que, alhora, disposava d’una finalitat política amb les seves oracions.

Les columnes

La sala d’oració, o haram, que està formada per un bosc de 514 columnes.

Utilitza el sistema constructiu de l’arquitravat i el voltat. L’interior disposa d’una il·luminació adequada gràcies a la gran alçada que aconsegueix el nivell de l’edifici. Les columnes, que tenien una llargada força reduïda en comparació amb el conjunt arquitectònic, disposaven, sobre seu, de dues arcades superposades amb les quals es pogué arribar als 11,5 metres de la mesquita. Aquestes dues arcades –de fet, arcs de ferradura que tenen la funció de contrafort- s’aixequen sobre una pilastra i permeten establir un segon nivell d’arcs de mig punt més amples.

Els arcs estan formats de pedra blanca i de maó roig i el sostre és de fusta.

El motiu de la curta alçada de les columnes és el següent: els materials utilitzats per a construir el primer edifici, el d’Abd-ar-Rahman I, foren fusts de granit, jaspi i marbre que provenien d’altres edificis més antics construïts pels romans i els visigots, i per tant, no disposaven d’un excés de material. Això va fer que els fusts fossin de diferents mides i grossors, uns de més llisos i d’altres estriats verticals o en espiral, però amb unes característiques similars.

Pel que fa als elements decoratius dels quals disposa la mesquita, cal citar els mosaics de finíssimes decoracions vegetals, amb versicles de l’Alcorà i figures geomètriques a la part interior de la mesquita. A l’època musulmana, el terra estava decorat amb catifes.

Culte

En un edifici clarament religiós. En el cas d’aquesta mesquita, hi ha diversos elements simbòlics:

  • A la zona més oriental, en direcció a la Meca, hi ha un mihrab.
  • Al punt central de la mesquita on està dipositat l’Alcorà i des d’on es dirigeix l’oració.
  • L’orientació de les naus és alhora un element simbòlic.

A banda de la muralla, la part exterior està monopolitzada principalment pel pati dels tarongers (sahn). El sahn, on hi ha quatre fonts rituals, o sabils, que serveixen per a les ablucions dels fidels. S’anomena pati dels tarongers, ja que està ple d’aquests arbres fruiters. Estan plantats de manera ordenada, els quals reprodueixen la distribució dels suports interiors de la sala d’oració. A l’exterior hi ha igualment el minaret, clarament inspirat del de la mesquita de Damasc.

Imatges

Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova Mesquita de Còrdova

On s’ubica la Mesquita de Còrdova?

Patrimoni mundial

L’any 1984 (i extensió l’any 1994)  el Centre històric de Còrdova i el seu conjunt monumental van ser declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO.

URL: Patrimoni Mundial referència 313

Patrimoni Mundial UNESCO

 

Article Categories:
Visita

Comments to Mesquita de Còrdova